Vokal- och Instrumental-Konsert [Åbo 20.5.1860]

Show full item record


Title: Vokal- och Instrumental-Konsert [Åbo 20.5.1860]
Creator: \N
Description: Med Högvederbörligt tillstånd och benäget biträde gifver undertecknad Söndagen den 20 Maj 1860, uti Gymnasii-solennitetssal en Vokal- och Instrumental-Konsert... [program; Bellini, von Schantz, Reichard, Pacius, Mohring, Collan, Björneborgarnes marsch, Beethoven, Greve] C. G. Wasenius. [Åbo]
Date: 20.5.1860

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account