kr122: Emanuel och Johan Karlsson, Klemets, Kärklax, Maxmo. Johan Karlsson Klemets fähus är byggd omkring 1919.

Show full item record


Title: kr122: Emanuel och Johan Karlsson, Klemets, Kärklax, Maxmo. Johan Karlsson Klemets fähus är byggd omkring 1919.
Description: Emanuel och Johan Karlsson, Klemets, Kärklax, Maxmo. Planritning med beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet.Johan Karlsson Klemets fähus är byggd omkring 1919. På den plats stod förr sytningsfolkets fähus och lada samt andra små uthus. Gårdens gamla fähus stod på nuvarande stallets plats och där dyngdalen nu finns stod stillaladan. Innan det nuvarande stallet fanns tjänstgjorde det västra vedlidret som stall. Emanuel Klemets fähus är av gammal typ med jordgolv i båsen. E. Klemets stallbyggnad har förr varit delat i stall och hölada.
Date: 1935

Files in this item

Files Size Format View
kr122.jpg 373.3Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account