kr202: Jeppo, Dalalandet.

Show full item record


Title: kr202: Jeppo, Dalalandet.
Description: Jeppo, Dalalandet. "Kåta" ( skriven med folkmålsalfabet), byggd i tiden till tjärbrännarbostad, iståndsatt för några år sedan av skogsavverkare, som bodde här en längre tid. Sovlaven i kåtans bakre del är på ungefär 70 cm:s höjd från marken. Matvarorna förvarades under laven. Takfyllningen utgöres av torv och mossa, som täckes av granris.
Date: 1937

Files in this item

Files Size Format View
kr202.jpg 232.3Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account