kr261: Vedlider och bod på Rehns torp i Östanberg by av Bromarf. * Detta sätt att kvarhålla takveden tyckes nu vara allenarådande i Bromarf (jag har visserligen inteI ritningen finns beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet också (fm) betecknar detsamma.

Show full item record


Title: kr261: Vedlider och bod på Rehns torp i Östanberg by av Bromarf. * Detta sätt att kvarhålla takveden tyckes nu vara allenarådande i Bromarf (jag har visserligen inteI ritningen finns beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet också (fm) betecknar detsamma.
Description: Vedlider och bod på Rehns torp i Östanberg by av Bromarf. (Väderbräderna äro hela i verkligheten, ehuru det ena och en del av det andra saknas på bilden). I bodgaveln finnes årtalet 1851 inskuret. (fm) fyrkluvna granstockar. Vedlidrets väggar äro av (fm). Takveden hindras av (fm) från att skrinna ner,* dessa ligga åter mot krokar av en. - Bräderna vila på ena sidan av vedlidrets och på motsatta sidan av boden mot syllar, annnars opt väggbandstocken.* Detta sätt att kvarhålla takveden tyckes nu vara allenarådande i Bromarf (jag har visserligen inte sett mer än tre vedtak där, men då jag icke hört talas om flere, vågar jag åtminstones anse dem typiska), men förr lär man nog (enl. A. Frisks uppgifter) hava haft takveden i kors över takkammen (fm).I ritningen finns beskrivningar skrivna med folkmålsalfabet också (fm) betecknar detsamma.
Date: 1932

Files in this item

Files Size Format View
kr261.jpg 420.8Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account