kr262: Skiss över Kalvdal gård före 1890. (fm) betecknar ord skrivna med folkmålsalfabet.

Show full item record


Title: kr262: Skiss över Kalvdal gård före 1890. (fm) betecknar ord skrivna med folkmålsalfabet.
Description: Skiss över Kalvdal gård före 1890. Rekonstuktionsskissen ritad med ledning av parcellägarhustrun Hilda Blomqvists (På stället givna) upplysningar. 1. (fäl) lada 2. (fä) ladugård 3. (sv) svinhus med (fm) ovanpå 5. (b) bod 6. (st) stall 7. (b) bod med loft 8. (vl) vedlider Manbyggningen torde var mer än 100 år gammal, men gården har bytt så ofta ägare, att det är svårt att erhålla exakta upplysningar. - Väggarna äro timrade med utknut. Vinden är delad i flere delar genom mellanrösten, vilka tillsammans med gavelröstena uppbära längsgående åsar. Det är troligt att byggningen ursprungligen haft vedtak, ehuru icke numera någon sylla eller hakar för en sådan kan upptäckas, de senare blevo väl avsågade, när huset brädfodrades. För omkring 40 år sedan fanns redan ett pärttak vilket då överkläddes med takfilt. Nu har utanpå denna lagts taktegel. - Mellantaket över stugan är brutet och vilar på två väldiga runda åsar. Stugan delas genom en brädvägg (fastspikad i den ena åsen) i ett stort kök och en smal kammare. Av de nuvarande uthusen äro fä-st och boden omkring 40 år gamla, ladan norr om byggningen ännu nyare. Ungefär 200 m åt söder har funnits en ridlänga, varav logen och ladan stå kvar och användes som lador. Taket har nyligen blivit täckt med halm, men under denna synes ett äldre halmlager och under detta näver.(fm) betecknar ord skrivna med folkmålsalfabet. Ritningen har också beskrivningarna skrivna meddetsamma.
Date: 1932

Files in this item

Files Size Format View
kr262.jpg 133.2Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account