kr263: Könick Norrgård, Bromarf. 1865 byggdes den då, enligt vad man tror, 50 år gamla karaktärsbyggningen

Show full item record


Title: kr263: Könick Norrgård, Bromarf. 1865 byggdes den då, enligt vad man tror, 50 år gamla karaktärsbyggningen
Description: Könick Norrgård, Bromarf. 1865 byggdes den då, enligt vad man tror, 50 år gamla karaktärsbyggningen om. De två kamrarna vis salen revos, väggarna höjdes på och kökskamrarna utvidgades genom att väggen mot köket flyttades ungefär 1 m. Könick Södergård är numera sammanslagen med Könick Norrgård. Intet av de gamla husen finnes kvar. Den gärdesgård, som skilde tomterna åt, är borta (delvis ersatt med en syrenhäck). (Enligt agr. Johan Lindroos uppgifter). Den gamla stallängan: (st) Stall av trä (rivet) (li) Portlider (rivet (vl) Vedlider (flyttat) (b) Bodar med loft (flyttade) (b) Fristående bod (fä) Fähus av trä (1873-1907 anv. som rl; rivet 1907) (få) Fårhus av trä (rivet) (kst) Kokstuga (sv) Svinhus (rivet) (ba) Bastu (riven) (kol) Kolskjul med nävertak (rivet) (sm) Smedja med brädtak (fä1) Ladugård av sten (anv. 1873-1914) Den nyaste ladugården, även den av sten, står just väster om den plats, där rökbastun förr stod. (kst1) Kokstuga (st1 och li1) Nytt stall och stallider av sten. (b1-b1-vl1) Loftbodarna och vedlidret på sin nya plats.
Date: 1932

Files in this item

Files Size Format View
kr263.jpg 145.8Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account