Fredrik Jurvelius

Show full item record


Title: Fredrik Jurvelius
Creator: K. Collan, Weber, Pacius, Crusell, Wennerberg, O. Lindblad, W.A. Nicander, J. Bäcker, Dannström, Stunz, C. Kreutzer, Bellman, E.G. Geyer, F. Abt, J.A. Josephson, L. Spohr, Graun, F. Möhring, Frieberg, C.F. Haeffner, Jurvelius (?)
Description: Handskriven notbok, sångstämmor. Tillhört Fredrik Jurvelius, dat. 10.11.1859. Sawolaisen laulu (Collan), Suomis Sång, Körners krigsbön (Weber), Wallfahrtslied, Wårt Land (Pacius), Hymn (Crusell), Fanmarsch (Wennerberg), Naturen och Hjertat (Lindblad), Andante [fröjd i hertan och pokaler!] (Neithard), Wågen (Laurén/ Nicander), Soli (Schneider), Marsch, March, Fort tappra kompagni (Bäcker), Krigssång (Dannström), God natt! (Marschner), Sångarfanan, Polka Serenad, Jägar sång (arr. av Warholm), Studentsång (Stunz), Kärlek (Kreutzer), Fredmans Epistel No. 32 (arr. Collan), Barometern stiger! (Dannström), Aftonbetraktelse (Geyer), Morgonen (Abt), Serenad (Josephson), Chör ur Jessonda (Spohr), Uppståndelse sång (Graun), Sjömannens obesvarade kärlek (Möhring), Serenade (Frieberg), Jag söker dig! (Kreutzer), Minun kultani (arr. Pacius), Waltzer (Abt), Sjömannen, Serenad (Haeffner), Fredmans Epistel No 14 (arr. Pacius), Student Marsch, Björneborgarnes Marsch, Rosens bild, Ur Hvita Frun på Drottningholm. Sista stycket( ofullständigt): "Romance för flöjt och fiol af Leonard. Arrangerad af Arno Lohse och tillegnad åt mina vänner Bergrot och Sundgren af [?] Jurvelius".
Date: 1859

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account