Handskriftssamlingar

 

Handskriftssamlingarna omfattar för närvarande närmare 2000 hyllmeter. Som exempel på arkivbildare kan nämnas författare såsom Hagar Olsson, Gunnar Björling, Tove Jansson, Jörn Donner och Lars Huldén. Många personer med anknytning till Åbo Akademi har naturligtvis valt att låta Handskriftssamlingarna förvalta sitt efterlämnade material, bl.a. Edvard Westermarck, Svante Dahlström och Otto Andersson. Också Hilma Granqvists och Alma Söderhjelms samlingar finns på avdelningen. En stor del av avdelningens material består dock av "vanliga" människors efterlämnade papper, ett material som är en betydelsefull källa för t.ex. person- och kulturhistorisk forskning. Bl.a. finns samlingar av emigrantbrev och brev från krigstiden. På avdelningen finns också flera gårds-, företags- och föreningsarkiv. Också Finska hushållningssällskapets omfattande arkiv finns på Handskriftssamlingarna.

Handskriftssamlingar kan studeras i databasen Manusam och brevväxling mellan personer i databasen Brevsam.

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account