Åbo Avdelnings bildsamlingar var tillgängliga för allmänheten vid Åbo stadsbibliotek 1909-1923.

Show full item record


Title: Åbo Avdelnings bildsamlingar var tillgängliga för allmänheten vid Åbo stadsbibliotek 1909-1923.
Creator: Johansson, Per Gunnar
Description: Åbo Avdelnings bildsamlingar var tillgängliga för allmänheten vid Åbo stadsbibliotek 1909-1923. Sedan donerades Åbo Avdelnings bildsamlingar av Åbo Nation vid Alexanders universitet i Helsingfors till Åbo Akademi vid invigningen 11.10. 1919, bildsamlingen kallades Åbo Akademis bildsamlingar och var i akademins ägo och förvaltning samt ställdes under det akademiska bibliotekets vård. Studenterna hade redan 1909 börjat insamlingen av bilder för att dokumentera sin lokalmiljö. Samlingarna flyttades 1923 till nuv. Svenska Gården vid Auragatan, 1932 till det Jakobsonska huset vid Tavastgatan 32, och därifrån 1955 till Åbo Akademis huvudbyggnad samt slutligen till Åbo Akademis bibliotek (Gadolinia). Bildbeståndet har under åren utökats genom donationer av tusentals personer i Finland och utomlands. Donationerna finns uppteckande både i gamla accessionsböcker 1911-2003 och nuförtiden också i databasen ACCSAM. De enskilda bilderna har sedan 1990 registrerats i databaserna BILDSAM och BILDSAM2. Databasen BILDSAM är sökbar på nätet http://www.abo.fi/library/bildarvet, medan databasen BILDSAM2 är för intern användning, tillgänglig med specialtillstånd. Ytterligare finns databasen USAM över upphovsmannauppgifter och databasen LANSAM med låntagaruppgifter. Databaserna används för internt bruk och informationssökning. Arkivets första bildhanteringssystem hette Finsca.
Date: 1984

Files in this item

Files Size Format View
1.jpg 71.39Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account