Konsert (?) som "bar rubriken "Sånger från Finland" och upptog ett tiotal representativa manskvart

Show full item record


Title: Konsert (?) som "bar rubriken "Sånger från Finland" och upptog ett tiotal representativa manskvart
Description: Konsert (?) som "bar rubriken "Sånger från Finland" och upptog ett tiotal representativa manskvartetter av finska tonsättare. Det är klang och must i den finska tonen... Sibelius var företrädd med två sånger, "Fridolins dårskap" och "Hjärtats sång". Den förra har bl.a. verkningsfulla sosloepisoder i olika stämmor, den senare är präglad av varm innerlighet." Konsert i Sverige ?

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Spegeln


Advanced Search
Search tips

Browse

My Account